Acasa

Misiunea organizatiei noastre este Ingrijirea ecosistemelor pastorale importante din Transilvania, biodiversitatea acestora, precum și comunitățile de fermieri care locuiesc în ele.

Habitate prioritare de pajisti uscate in zona Tarnava Mare

Pajiștile cu Înaltă Valoare Naturală:

home

Importanța pajiștilor cu Înaltă Valoare Naturală, pericolele care le amenință

– Suprapășunatul amenință diversitatea floristică a pajiștilor și cauzează pierderea speciilor.
– Abandonarea lucrărilor pe pășuni permite apariția și răspândirea mărăcinilor, a biomasei și a materialului ierbos mort.

În ambele cazuri, deteriorarea stării ecologice a habitatelor din pășunile comunale sau private duce la pierderea florei și faunei asociate acestora, inclusiv a speciilor de păsări și fluturi.
Efectele acestor pierderi sunt evidente dar sunt ușor reversibile prin readoptarea gospodăritului tradițional.Aceste peisaje cu o biodiversitate excepțională sunt rezultatul agriculturii neintensive, practicate aici timp de sute de ani și pot fi protejate doar prin continuarea gospodăririi tradiționale de către fermierii care trăiesc în aceste zone.

Salvarea acestor zone este de mare importanță pentru bunurile publice și serviciile pe care le oferă ecosistemului European …. de exemplu, aer curat, apă curată, prevenirea inundațiilor, polenizarea, biodiversitatea și agro-biodiversitatea … care sunt esențiale pentru viitorul nostru.